3 spôsoby používania aplikácie ChatGPT s programom Excel

,

V dnešnej dobe digitálnej transformácie a nárastu objemu údajov je nevyhnutné využívať nástroje, ktoré nám umožňujú efektívne pracovať s týmito údajmi. Kombinácia ChatGPT a Excelu prináša revolučné riešenie, ktoré môže zmeniť spôsob, akým pristupujeme k analýze a vizualizácii dát.

ChatGPT je výborný nielen pri vytváraní a úpravách textov. Vďaka režimu Advanced Data Analysis môžete analyzovať napríklad rôzne tabuľky, čistiť ich, spájať alebo inak používať s programom Excel.

Optimalizujte proces upravovania údajov

Upravovanie informácií môže byť časovo náročné a niekedy môže trvať aj niekoľko hodín. Vďaka funkcionalite Advanced Data Analysis v ChatGPT môžete údaje rýchlo upraviť, formátovať a uložiť do nového súboru, ktorý je ihneď pripravený na prácu v Exceli.

Príklad

  • Predstavte si, že máte Excelovský súbor s tisíckami riadkov údajov o zákazníkoch. Niektoré riadky sú duplicity, niektoré obsahujú chýbajúce hodnoty a dátumy sú v rôznych formátoch. Nahrajte tento súbor do ChatGPT a požiadajte ho o vyčistenie týchto údajov. V priebehu niekoľkých minút vám ChatGPT vráti upravený súbor, ktorý je pripravený na analýzu v Exceli.

Hĺbková analýza v ľahko zrozumiteľnom jazyku

Mnoho pozícií, ktoré potrebujú zvládnuť Excel, často zahŕňa aj schopnosť analyzovať údaje a rozpoznávať vzory a trendy. Zatiaľ čo niekedy môže stačiť jednoduché zostavenie grafu, v iných prípadoch môže byť potrebné ovládať komplexné vzorce, makrá alebo dokonca programovanie.

Príklad

  • Máte dáta o predajoch produktov za posledných 5 rokov. Chcete identifikovať, ktoré produkty majú rastúci trend a ktoré klesajúci. Nahrajte tieto dáta do ChatGPT a jednoducho sa opýtajte: „Ktoré produkty majú rastúci trend za posledných 5 rokov?“ ChatGPT analyzuje údaje a vráti vám zoznam produktov spolu s ich trendmi, ktorý môžete ďalej analyzovať v Exceli.

Ďalšie príklady použitia

  • Analýza spätnej väzby od zákazníkov s cieľom získať poznatky, ako sú napríklad skóre NPS a analýzy nálad
  • Spustenie diagnostických analýz na presné zistenie, kedy sa objavuje pozitívny alebo negatívny trend
  • Predpovedanie budúcich trendov, ako je odchod zákazníkov, na základe údajov z minulosti

Tvorba vizualizácií a informačných panelov

Prevedenie údajov do vizuálneho formátu je kľúčovým krokom v analýze dát. Avšak nie vždy je jednoduché vytvoriť správne a zmysluplné vizualizácie, najmä keď niektoré môžu byť príliš komplikované alebo nepodporované v nástrojoch ako Excel.

Príklad

  • Máte dáta o návštevnosti webovej stránky za posledný rok. Chcete vizualizovať, ktoré stránky sú najnavštevovanejšie a v akom čase dňa majú najvyššiu návštevnosť. Nahrajte tieto dáta do ChatGPT a požiadajte ho o vygenerovanie teplotnej mapy návštevnosti podľa hodiny a dňa. ChatGPT vám poskytne vizualizáciu, ktorú môžete vložiť do svojej prezentácie alebo informačného panela v Exceli.

Záver

Či už ide o jednoduché čistenie datasetov, hĺbkovú analýzu trhových trendov alebo tvorbu podrobných vizualizácií, nástroje ako je napríklad ChatGPT a jeho Advanced Data Analysis, ponúkajú flexibilné a efektívne riešenia pre rôzne potreby.

V dnešnom svete, kde je rýchlosť a presnosť kľúčová, je nevyhnutné mať k dispozícii takéto robustné nástroje. Vyskúšajte ich, stojí to za tie peniaze.


Newsletter – Zvedavý sprievodca svetom AI

Zvedavý na svet umelej inteligencie a nemáš čas sledovať web?

Prihlás sa do nášho newslettera a nič ti neujde. Žiadne reklamy, len kvalitný obsah.

Neváhaj a prihlás sa! Stačí vyplniť formulár.