Ako porozumieť zložitým grafom pomocou aplikácie DALL-E v službe Bing

,

Ak chcete získať prístup k analýze obsahu obrázkov pomocou DALL-E v službe Bing, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Prejdite na stránku Bing.com a prihláste sa alebo si vytvorte nové konto.
  • Prepnite sa z vyhľadávania na Chat
  • Nahrajte obrázok, ktorý chcete vysvetliť, kliknutím na ikonu obrázka v ľavej dolnej časti obrazovky.
  • Zadajte výzvu jednoduchými slovami, aby ste získali vysvetlenie svojho obrázka.

Napríklad pre vysvetlenie obrázka nižšie som použil jednoduchú výzvu:
Vysvetli proces na tomto obrázku jednoduchými slovami

Nahranie obrázka a popísanie zadania:

Výsledok opisu nahraného obrázka:

Tento obrázok je diagram toku v češtine. Názov diagramu je “Základní procesní model”. Diagram je rozdelený na tri časti: “Procesy”, “Určení trhu” a “Spokojenost zákazníků”. Sekcia “Procesy” má tri modré šípky ukazujúce na “Inovační proces”, “Prevádzkový proces” a “Po-předajný proces”. Sekcia “Určení trhu” má tri žlté šípky ukazujúce na “Vytvoření poptávky”, “Vyhodnocení zákazníků” a “Vytvoření produktu”. Tento diagram popisuje základné kroky, ktoré sú potrebné na vytvorenie produktu alebo služby, ktoré uspokoja potreby zákazníkov. Najprv sa musí určiť trh, na ktorom bude produkt alebo služba predávaná. Potom sa musí vytvoriť poptávka po produkte alebo službe. Potom sa musí vyhodnotiť, čo zákazníci chcú a potrebujú. Na základe tohto vyhodnotenia sa vytvorí produkt alebo služba. Nakoniec sa musí zabezpečiť spokojnosť zákazníkov s produktom alebo službou.