Ako som objavoval nové zručnosti vďaka umelej inteligencii: Experiment s LLM modelmi

, , ,

Žijeme v dobe prudkého technologického vývoja, ktorý prináša nové pracovné príležitosti v oblastiach, o akých sme pred pár rokmi ani len netušili. Aby sme v tomto meniacom sa svete uspeli, musíme neustále rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Ale ako zistiť, aké kompetencie potrebujeme pre profesie, o ktorých doposiaľ vieme len veľmi málo?

Rozhodol som sa preto vyskúšať, či by mi vedeli poradiť moderné systémy umelej inteligencie. Dostal som zoznam takmer 100 rôznych nových pracovných oblastí a podoblastí z celého sveta informačných technológií. Keďže som o väčšine z nich počul prvýkrát, netušil som, aké schopnosti a vedomosti sú pre ne kľúčové.

Začal som preto experimentovať s populárnymi LLM (large language models) chatbotmi, ktoré v poslednej dobe zažívajú obrovský rozmach. Najprv som vyskúšal ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Jednoducho som mu poslal zoznam tých oblastí a požiadal ho, aby mi pre každú z nich opísal pracovnú pozíciu človeka, ktorý v nej pracuje, aby som tak zistil potrebné zručnosti.

ChatGPT sa síce snažil, no pri takom veľkom množstve úplne nových tém začal postupne strácať prehľad a súvislosti. Výsledky neboli také presné, ako som dúfal. Pri niektorých žiadostiach začal opakovať tie isté všeobecné frázy.

Skúasul som sa obrátiť na ešte výkonnejší model – Claude od spoločnosti Anthropic. Claude disponuje obrovským kontextovým oknom až so 100 000 tokenmi, vďaka čomu dokáže spracovávať oveľa viac informácií súčasne bez straty pozornosti.

Keď som Claude poslal rovnaký zoznam pracovných oblastí, výsledky ma veľmi príjemne prekvapili. Pre každú tému vygeneroval podrobný a špecifický popis pracovnej pozície a potrebných schopností. Aj pri takom množstve úplne nových vstupov si dokázal udržať sústredenosť a témam prispôsobiť odporúčania.

Napriek tomu som chcel výstupy ešte viac vylepšiť, a tak som opäť oslovil ChatGPT, tentoraz v kombinácii s jeho rozšírením ADA (Advanced Data Analyzer). Všetky vstupné informácie som previedol do Excel tabuľky a nechal som ADA, aby údaje analyzoval. Výsledkom bola veľmi cenná sumarizácia kľúčových schopností pre každú z tých takmer 100 nových oblastí.

Poradil som sa s Tomášom Kaplerom (odporúčam sledovať jeho inšpiratívne a praktické príspevky) a nakoniec som celú tabuľku prepojil API rozhraním priamo s modelom GPT-3.5 cez Google Spreadsheet a AppScript. Stačilo pridať niekoľko príkladov pre každú tému ako vzor a GPT-3.5 dokázal vygenerovať ešte kvalitnejšie a použiteľnejšie zručnosti.

Príklad zadania/promptu do chatGPT 4 pre konkrétnu pracovnú oblasť a podoblasť:

Si v roli HR experta na definovanie zrucnosti pre oblast IT.

Dopln vsetky velmi konkretne zrucnosti vo formate: kategoria zrucnosti - podkategoria zrucnosti - zrucnost, ktore musi zamestnanec ovladat, ak ma zaujem pracovat v:

Pracovna oblast: Umela inteligencia
Pracovna podoblast: LLM modely
Napln pracovnej podoblasti: Navrhovanie, vyvíjanie a optimalizovanie jazykových modelov, implementácia týchto modelov do aplikácií a produktov, spolupráca s tímami na vývoji nových techník a postupov v oblasti spracovania prirodzeného jazyka a strojového učenia, a prispievanie k inovácii v technológiách umelého intelektu.

Zobraz iba vysledok, v tabulke, pomocou markdown.

Výsledná tabuľka so skillmi potrebnými pre pozíciu špecialistu pre LLM modely v oblasti umelej inteligencie:

Kategória zručnostiPodkategória zručnostiZručnosť
ProgramovanieJazykyPython, Java, C++
FrameworkyTensorFlow, PyTorch
Umelá inteligenciaStrojové učenieSupervised, Unsupervised a Reinforcement Learning
Hlboké učenieKonvolučné a rekurentné neurónové siete
Spracovanie prirodzeného jazykaTokenizácia, PoS Tagger, NER
Vývoj modelovLLM modelyVývoj, tréning a optimalizácia modelov LLM
EvaluáciaMETEOR, BLEU, ROUGE
Inžinierstvo softvéruKontrola verziíGit
TestovanieUnit Testing, Integration Testing
Tímová spoluprácaProjektové riadenieAgile, Scrum
KomunikáciaEfektívna komunikácia v tíme, Prezentácia výsledkov
InovácieVýskum a vývojPrispievanie k výskumu a vývoju v oblasti umelého intelektu
PrototypovanieRýchle prototypovanie a iteratívny dizajn
Dátová analýzaAnalýza dátPandas, SQL
Vizualizácia dátMatplotlib, Seaborn
Bezpečnosť a etikaEtické postupyZabezpečenie dát, Etické postupy v IA
ReguláciePoznanie lokálnych a medzinárodných predpisov týkajúcich sa IA

Tento experiment jasne ukázal silu, ale aj obmedzenia súčasných LLM modelov. Hoci dokáži v mnohých oblastiach prekvapiť, stále potrebujú správne vedenie a kombináciu prístupov, aby poskytli čo najlepšie výsledky. Verím však, že práve schopnosť rýchlo testovať nové nápady a postupy bude v tejto ére technologických inovácií čoraz dôležitejšia.

Aj keď pracujete v odbore, ktorý dôverne poznáte, oplatí sa občas pustiť na vaše problémy čerstvý pohľad. Vďaka experimentovaniu s modernými technológiami ako Claude, GPT či chatGPT s ADA môžete objaviť nové uhly pohľadu a inšpirácie.

Ktovie, možno práve vďaka nim rozšírite svoje obzory o zručnosti, ktoré vás posunú v kariére ďalej.