Rozdiely medzi GPT a ChatGPT vysvetlené jednoducho

GPT a ChatGPT sú dva typy umelej inteligencie založené na veľmi podobných technológiách. Avšak medzi nimi existujú aj dôležité rozdiely, ktoré je dobré poznať.


GPT
generuje ďalší text
na základe vstupnej vety či odseku
(https://platform.openai.com)

Mesačne podľa vygenerovaného množstva textu (podľa počtu tokenov)

ChatGPT
vedie konverzáciu
vo forme otázok a odpovedí
(https://chat.openai.com)

Mesačne približne za 23 EUR


Ak napríklad GPT zadáme úvod vetou „Jano zišiel po schodoch dolu do pivnice“, pravdepodobne plynule rozvinie príbeh ďalej.

ChatGPT na rovnaký vstup zareaguje skôr konverzačne, napríklad „Zrejme popisujete situáciu…“

Pre niektoré typy úloh môže byť vhodnejšie čisté GPT – napríklad pri generovaní textov ako básne, príbehy či články. ChatGPT zasa vyniká v konverzácii a reakcii na ľudské vstupy.

Dôležité je tiež spomenúť, že ChatGPT má väčšie obmedzenia pri generovaní urážlivého či neetického obsahu. Snaží sa konverzáciu udržať korektnú. GPT nemá implementované takéto filtre.

V konečnom dôsledku sú to len rôzne typy modelovania prirodzeného jazyka pomocou umelej inteligencie, ktoré majú odlišné využitie. Pochopenie ich silných aj slabých stránok je kľúčom k efektívnemu nasadeniu.