Stojí za to zaplatiť si ChatGPT Plus aspoň na jeden mesiac? Určite áno!

,

ChatGPT sa za krátky čas od svojho spustenia teší obrovskej popularite. Milióny ľudí denne využívajú jeho schopnosť konverzovať a zadanú tému naozaj dobre rozviesť. No bezplatná verzia má svoje limity.

Prečo teda vyskúšať platenú verziu ChatGPT Plus aspoň na mesiac?

Základnou výhodou je prístup k výkonnejšiemu modelu GPT-4, ktorý dokáže generovať ešte kvalitnejšie a použiteľnejšie texty. Vďaka nemu dostanete omnoho presnejšie a detailnejšie odpovede, či už potrebujete zostaviť pracovný e-mail, napísať článok alebo vymyslieť originálny marketingový text. Rozdiel je badateľný.

Na čo sa môžete tešiť

Plus verzia dokáže okrem textov analyzovať aj obrázky a fotografie, ktoré jej nahráte. Precízne rozozná objekty, osoby aj text.

 • Vyskúšajte napríklad odfotiť dopravnú značku s komplikovanými doplnkovými tabuľkami pre parkovanie a nechajte ChatGPT popísať, čo je na nej zobrazené, a zistiť, či by ste v danom okamžiku mohli zaparkovať napríklad bezplatne.

Obrovskou výhodou je aj prístup na internet, vďaka ktorému môže overovať a vyhľadávať fakty. Stačí do konverzácie vložiť webovú stránku a ChatGPT podrobne preskúma jej obsah, aby poskytol relevantnú odpoveď.

 • Nechajte si napríklad urobiť výpis hlavných myšlienok z nejakého blogového príspevku alebo sa dopytujte na výskyt určitých informácií na konkrétnej webovej stránke.

ChatGPT Plus zvládne aj pokročilejšie úlohy ako spracovanie dokumentov, generovanie kódu či jednoduché programovanie.

 • Vyskúšajte napríklad spojiť obsah dvoch rôznych excelovských tabuliek do tretej, kde budú údaje z predošlých dvoch tabuliek interpretované iným spôsobom.

Zaujímavou funkciou sú aj „pluginy“ od tretích strán, ktoré rozširujú schopnosti.

 • Existuje napríklad plugin na pokročilé matematické výpočty. Stačí zadanie a ChatGPT vypočíta aj zložité integrály či maticové operácie. Alebo si nechajte navrhnúť logo, diagram či myšlienkovú mapu podľa zadaných údajov.

Úžasne jednoduché je nechať ChatGPT vygenerovať obrázky na základe textového popisu.

 • Je to skvelý spôsob ako rýchlo získať pútavú a originálnu grafiku na web, prezentáciu či sociálne siete, alebo len vygenerovať obrázky podľa fantázie vašich detí.

Verzia pre mobilné zariadenia navyše umožňuje konverzovať hlasom a odpovede od ChatGPT počúvať namiesto čítania. Komunikujte jednoducho formou rozhovoru, akoby ste hovorili s iným človekom.

Nespočetné príklady použitia

 • Určiť polohu: Vizuálne opísať, kde sa nachádza daný objekt
 • Identifikovať objekty: Pomenovať objekty viditeľné na obrázku
 • Analyzovať trendy: Interpretovať údaje a trendy pomocou grafov a diagramov
 • Poskytnúť technický výklad: Vysvetliť technické nákresy a schémy
 • Interpretovať dáta: Pomôcť porozumieť vizuálne znázorneným údajom a grafom
 • Analyzovať text: Pomôcť pochopiť význam textu napríklad na obrázkoch
 • Poskytnúť lekárske vysvetlenie: Pomôcť s výkladom lekárskych snímok (nenahrádza lekára)
 • Poskytnúť právnu asistenciu: Vysvetliť právne dokumenty (nenahrádza právnika)
 • Ladiť kód: Nahrať obrazovky s kódom pre ladenie a riešenie problémov
 • Vytvárať návrhy: Navrhnúť grafiku na základe vizuálnych podnetov
 • Poskytovať odporúčania k situáciám: Navrhnúť postup na základe zobrazených situácií
 • Zhrnúť obsah: Zhrnúť obsah zložitých materiálov
 • Poskytnúť spätnú väzbu k prezentácii: Zhodnotiť obsah, zrozumiteľnosť a vizuál prezentácie
 • Poskytnúť spätnú väzbu k produktu: Poskytnúť odporúčania na základe snímok produktu
 • Poskytnúť spätnú väzbu k obsahu: Zhodnotiť napr. články alebo emaily
 • Kontrolovať správnosť: Zhodnotiť gramatickú správnosť textov alebo technickú správnosť obrázkov
 • Extrahovať dáta: Extrahovať údaje z dokumentov alebo obrázkov
 • Prepísať text: Konvertovať text na obrázkoch na upravovateľný text
 • Riešiť úlohy: Riešiť úlohy nahratím obrázkov (domáce úlohy z matiky)
 • Poskytnúť technickú podporu: Získať pomoc s technickými problémami na základe snímkov obrazoviek

Ako vidno, Plus verzia odomyká množstvo užitočných funkcií a možností využitia, ktoré bezplatná verzia nemá.

Odporúčam ChatGPT Plus za cca 23 EUR vyskúšať aspoň počas jedného mesiaca, presvedčiť sa na vlastné oči, ako vám môže uľahčiť život či prácu. Určite to stojí za investíciu, aby ste objavili skutočný potenciál GPT.

Prajem príjemné a zvedavé objavovanie!